Uluslararası Öğrenci Alımı İçin Başvurular Başladı

26 Mayıs 16

Üniversitemiz, 2016–2017 Eğitim-Öğretim yılı için yabancı uyruklu öğrenci kabulüne başlamıştır.  Başvuru koşulları ve istenen belgeler, kontenjan listesi ve Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi aşağıda yer almaktadır.

Admission Of International Student

Hitit University is accepting foreign students starting from 2016-2017 academic year.  Please see below for the application requirements and required documents, quota list, and Directive of Foreign Student’s Application and Registration.

Прием на учебу иностранных студентов

Начиная с 2016-2017 учебного года университет Хитит начинает приём на обучение иностранных студентов. Ниже даны условия приема, необходимые документы, форма заявки, квоты, инструкции для подачи заявления и регистрации иностранных студентов.

 


Başvuru Koşulları ve İstenen Belgeler

                                  Application Requirements and Required Documents

                                                  Требования к абитуриентам и необходимые документы 


 

Online Başvuru  - Online Application - Онлайн-заявка 

http://www.kayit.hitit.edu.tr

 


2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Kontenjanları

            Quotas of the departments in 2016-2017 Academic Year

                 Квот на обучение для иностранных студентов в 2016-2017 учебном году 

 


 


Yurt Dışı Öğrenci Kabulü, Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi

         Directive of Foreign Student’s Application and Registration

               Инструкции для подачи заявления и регистрации иностранных студентов


Başvuru Tarihleri :

23 Mayıs 2016 – 01 Temmuz 2016

Application Dates:

May 23, 2016 – July 01, 2016

Дата подачи заявок:
23 мая 2016 - 01 июля 2016

 


Başvuruların Değerlendirilmesi:

12 Temmuz 2016

Evaluation of applications:

July 12,2016

Рассмотрение поданных заявок:

12 июля 2016


Kayıt Hakkı kazanan Öğrencilerin İnternet Ortamında Duyurulması:

15 Temmuz 2016

Announcement of the students entitled to enrollment on the net:

July 15,2016

Размещение в Интернете результатов и список студентов, прошедших отбор: 

15 июля 2016 

 


Öğrencilerin Kesin Kayıt Tarihleri:

15-19 Ağustos 2016

 

Registration Date of students:

August 15-19, 2016

 

Дата регистрации студентов:

15-19 августа 2016

 


 

İletişim:

Hitit Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı

19030  ÇORUM / TÜRKİYE

Contact / Контакты/:

Hitit Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı

19030  ÇORUM / TURKEY

 

Telefon:

0 364 219 20 66

0 364 219 19 95

Phone / Тел/:

0 (90) 364 219 20 66

0 (90) 364 219 19 95

Faks:

0 364 219 20 89

Fax / Факс:

0 (90) 364 219 20 89

E-Posta:

oidb@hitit.edu.tr

E-Mail / Эл. почта:

oidb@hitit.edu.tr

 

 


Yabancı Öğrenci Bilgilendirme Formu

 


Foreign Student Information Form

 


Важная дополнительная информация для иностранных студентов

 


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum