Doçentlik Jüri Üyeliği ve Diğer Jüri Üyelikleri (Atanma/Yükselme ile Görev Süresi Uzatılması) İşlemleri

05 Mayıs 16

Üniversitelerarası Kurul tarafından doçentlik sınavlarında Jüri Üyesi olarak görevlendirilip, bu sınavlarda jüri üyesi olarak görev yapmış olan öğretim üyelerine yapılacak ödemeye esas teşkil edecek bilgilerin toplanması işlemleri YÖKSİS (https://yoksis.yok.gov.tr/) üzerinden yapılmaktadır. Bunun için, jüri üyesi olarak görev yapan öğretim üyelerinin gerekli bilgi girişini YÖKSİS’de Genel İşlemler menüsü altında bulunan Jüri Üyeliği Görev Bilgisi modülü üzerinden yapıp, Doçentlik Sınavı Jüri Üyeliği Görev Bilgi Formunu düzenleyerek belge çıktısının imzalanmasının ardından, çalıştığı üniversite yetkilisinin onayından sonra teslim etmeleri gerekmektedir. 

Doçentlik sınavlarında asil ve yedek üye olarak Üniversitelerarası Kurul tarafından görevlendirilen Profesörlerin süresi içinde rapor hazırlamalarına engel olacak bir mazeretlerinin ortaya çıkması halinde; mazereti olduğunu belgeleyen evraklarla birlikte Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına başvurup mazeretlerine ilişkin üniversite yönetim kurulu kararı alınması ve Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına ulaştırılması gerekmektedir.

Bunun dışında, Üniversitemiz bünyesinde yer alan Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesörlük kadrolarının atanma/yükselme ile görev sürelerinin uzatılmalarında görev alan jüri üyelerinin Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığı web sayfasında ( http://www.personel.hitit.edu.tr ) yer alan formlar kısmındaki jüri ücret talep dilekçesini doldurmaları ve Rektörlüğümüze iletmeleri gerekmektedir. Diğer Üniversiteler tarafından jüri üyesi olarak görevlendirilen öğretim üyelerimizin jüri üyeliği ücretleri ise ilgili üniversiteler tarafından ödenecek olup, jüri ücret talep dilekçelerini bu üniversitelere iletmeleri gerekmektedir.

Öğretim üyelerine, ilgili mevzuat gereği bir yılda en fazla 6 (altı) jüri üyeliği ücreti ödenmektedir.


Hitit Üniversitesi Rektörlüğü


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum