Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Yabancı Dil Puanlarının Geçerlilik Süreleri Belirlendi

22 Haziran 16

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği 6. Maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan sınavın geçerlilik süresinin belli olmaması halinde bu süre Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir” ifadesi kapsamında alınan karara ilişkin yazısı şu şekildedir:

“Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği 6. Maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan sınavın geçerlilik süresinin belli olmaması halinde bu süre Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir ifadesi yer almakta olup bu kapsamda KPDS, ÜDS, YDS ile e-YDS sınavlarının sonuç belgesinde geçerlilik süresi belirtilmediğinden, bu sınavların geçerlilik sürelerinin belirlenmesi konusundaki yazısı 01/06/2016 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d2 ile 7-h Maddeleri Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ile Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esasların 7. Maddesi uyarınca, KPDS, ÜDS, YDS ile e-YDS sınavlarının sonuçlarının sınav tarihinden itibaren geçerlilik süresinin 5 yıl olduğuna karar verilmiştir.”


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum