Yardımcı Doçentlik Yabancı Dil Sınavı Duyurusu

07 Haziran 16

21.05.2016 tarih ve 29718 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen ve Üniversitemizin;

  •  Tıp Fakültesi,
  •  Mühendislik Fakültesi,
  •  Sağlık Yüksekokulu,
  •  Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu,
  •  Sungurlu Meslek Yüksekokulu’nun

Çeşitli bölümlerine başvuruda bulunan Yardımcı Doçent adaylarının 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23/b maddesi uyarınca yapılacak olan Yabancı Dil Sınavları, 09 Haziran 2016 Perşembe günü saat 14:00’ da Rektörlük binasında yapılacaktır.

Başvuran adaylara duyurulur. 


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum