2016 - 2017 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Dönemi Yatay Geçiş Başvuruları

05 Ocak 17

Yükseköğretim Kurumlarında kayıtlı öğrencilerin Üniversitemize Yatay Geçiş başvurularına ilişkin başvuru takvimi belirlendi. 

Başvuru Tarihi

Değerlendirme Tarihi

Sonuç İlan Tarihi

Kesin Kayıt Tarihi

Yedek Kayıt Tarihi

Başlangıç

 Bitiş

Başlangıç

 Bitiş

Başlangıç

 Bitiş

Başlangıç

 Bitiş

09.01.2017

22.01.2017

23.01.2017

25.01.2017

27.01.2017

30.01.2017

01.02.2017

02.02.2017

03.02.2017


Başvurular, online olarak http://www.kayit.hitit.edu.tr web adresinden yapılacak olup, yatay geçiş başvurusu Genel Not Ortalaması ve Merkezi Yerleştirme Puanı ile olmak üzere iki türlü yapılmaktadır. 

1) Genel Not Ortalamasına Göre Yatay Geçiş Başvuruları (Önlisans)

2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında genel akademik not ortalaması esas alınmak suretiyle sadece önlisans düzeyinde yapılacak başvuruları kapsamaktadır. 

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Yatay Geçiş Başvuru Koşulları için tıklayınız. 

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Yatay Geçiş Kontenjanları için tıklayınız. 

2) Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş Başvuruları

Merkezi Yerleştirme Puanı esas alınmak suretiyle yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin ÖSYS yerleştirme puanının, geçiş yapmak istediği programın yerleştirildiği yıldaki puan türünden olması ve puanının ilgili programın puanına eşit ya da ondan yüksek olması gerekir. Lisans ve önlisans düzeyinde başvuru yapılabilmektedir.

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Merkezi Yerleştirme Puanları için tıklayınız.  

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş Kontenjanları için tıklayınız. 

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş işlemleri devam etmekte olup, adı geçen yönetmeliğin Ek Madde-1'i uyarınca yapılacak yatay geçişlerde uygulanacak esaslara ilişkin 08.07.2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan karar için tıklayınız. 


Gerekli Belgeler

  1. Nüfus Cüzdan fotokopisi,
  2. ÖSYS Sonuç Belgesi,
  3. Yükseköğretim Kurumu’ndan alınan Öğrenci Belgesi,
  4. Onaylı transkript,
  5. Disiplin cezası almadığına ilişkin belge,
  6. Geldiği yükseköğretim kurumunda uygulanmakta olan öğretim planının onaylı (ders içeriği) örneği,
  7. Not Dönüşüm Tablosu,
  8. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğinin Ek Madde-1 kapsamında daha önce yatay geçiş yapmadığına ilişkin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan alınacak belge.


Hitit Üniversitesi Rektörlüğü


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum