Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavında Uyulması Gereken Kurallar

01 Aralık 17
  1. 15 dakikadan daha fazla gecikenler sınava alınmazlar.
  2. Sınav binasına cep telefonu ile girmek kesinlikle yasaktır.
  3. Sınava girebilmek için Sınav Giriş Belgesi ile birlikte TC Kimlik No Yazılı Güncel Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı veya Süresi geçerli Pasaporttan birini görevlilere ibraz etmeyen adaylar sınava alınmaz. Sürücü belgesi sınava giriş için geçerli bir kimlik belgesi değildir.
  4. Sınava gelirken kalem, silgi ve kalemtraşınızı yanınızda getiriniz. Sınav anında adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri yasaktır.
  5. Haberleşme araçları, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu olan saat, fonksiyonlu hesap makinesi, her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, silah ve benzeri teçhizat, müsvedde kağıdı, pergel, açı ölçer, cetvel vb. araçlarla sınava girmek yasaktır. Adaylar isterse basit/fonksiyonsuz hesap makinesi ile sınava girebilirler.
  6. Adaylar, görevlilerin her türlü uyarısını dikkate almak zorundadır. Görevliler, gerektiğinde oturduğunuz yerleri değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarıları dikkate almayanların sınavı geçersiz sayılacaktır.           HİTİT ÜNİVERSİTESİ


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum