Ders Değerlendirme Anketi Otomasyon Sisteminde Öğrencilerimize Açıldı

12 Aralık 17

Bilindiği üzere Üniversitemizde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde verilen derslerin niteliğini ve öğretim kalitesini değerlendirebilmek ve eğitim-öğretim kalitesini yükseltmek amacıyla, öğrencilerimiz tarafından her yıl güz ve bahar yarıyıllarında, Öğrenci Otomasyon Sistemine (HUBİS) entegre edilmiş olan “Öğretim Elemanı ve Ders Değerlendirme Anketi” doldurulmaktadır. 

Bu anket ile Üniversitemizin eğitim-öğretim kalitesinin arttırılması ve ders içeriğinin ve işlenişinin geliştirilmesine katkıda bulunacak geribildirim sağlanması amaçlanmaktadır. Bu nedenle öğrencilerimizin katılım, değerlendirme ve önerilerine ihtiyaç duymaktayız. Öğrencilerimizin sunulan hizmetler ve almış oldukları dersler hakkındaki seçenekleri olabildiğince objektif bir şekilde kendi kişisel görüşlerini en iyi yansıttığını düşündükleri şekilde işaretlemeleri ve yorumlarını yazmaları, değerlendirmenin daha sağlıklı yapılmasını sağlayacaktır.

Öğrencilerimizin verecekleri cevaplar sadece Üniversitemizi geliştirmek amacıyla kullanılacağından ve anket sonuçları hiç bir şekilde öğrencilerimizi değerlendirmeye yönelik olmadığından, katılımcı kimlik bilgisi kesinlikle kayıt altına alınmayacaktır. İlgili dersin anket sorularını yanıtlamayanların dönem sonu ders notlarını zamanında öğrenemeyecekleri için, öğrencilerimizin şimdiden diledikleri zaman sisteme girip anket sorularını cevaplandırmaları hem sorulara verilecek yanıtların doğruluğu ve geçerliliği hem de kısıtlı bir sürede tüm anketleri cevaplamanın vereceği sıkışıklığı önleme adına büyük önem arz etmektedir.

Öğrencilerimiz 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz dönemi için HUBİS üzerinden online olarak ders anketlerini doldurabileceklerdir. Her bir dersin anketi sadece bir kez doldurabileceğinden, öğrencilerimizin yanıtlarından emin olmadan KAYDET butonuna basmamaları gerekmektedir. Öğrencilerimiz kayıtlı oldukları tüm derslerin anketlerini aynı anda ya da farklı zamanlarda tek tek yanıtlandırabileceklerdir.

Neden Elektronik Ortamda?

  • Anket dökümleri çok daha hızlı ve ekonomik yapıldığı için,
  • Anket formlarının doldurulmasında, iletilmesinde ve okutulmasında hataları önlediği için,
  • Eğitim ve öğretimi aksatmadığı, internet hizmeti verilen her ortamda istenilen zamanda doldurma imkânı sunduğu için,

Öğrenci Kimlik Bilgileri Paylaşılıyor mu?

  • Anket uygulamasında öğrenci kimlik bilgileri hiç bir şekilde tutulmamaktadır. Anket verilerinin gizliliği, Üniversitemiz Rektörlüğünün güvencesi altındadır.

Bu vesile ile tüm öğrencilerimize yaklaşan yarıyıl sonu sınavlarında başarılar dileriz. 

Ders Değerlendirme Anketini doldurmak için tıklayınız.


Hitit Üniversitesi Rektörlüğü


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum