Hususi Damgalı Pasaport Talep Formunda Değişiklik

01 Şubat 17

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan yazıda; yeni “Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı” uygulamasına geçilmiş olması ve halen kullanılan nüfus cüzdanı üzerindeki bazı bilgiler ile yeni verilmekte olan nüfus cüzdanı üzerinde bulunan bilgilerin farklılık göstermesi nedeniyle, hususi damgalı pasaport talep formunun yeniden düzenlenmesine ihtiyaç duyulduğu ve 01.01 2017 tarihinden itibaren ilgi yazı ekinde gönderilen pasaport talep formunun kullanılmaya başlanacağı bildirilmektedir.

Söz konusu yazı doğrultusunda yeniden düzenlenmiş olan Pasaport Talep formu, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığı web sayfasının  “Formlar” başlığı altında yer almaktadır.

İlgi yazı ve ekleri için TIKLAYINIZ.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum