HİTÜ 2017 Yılı 1. Dönem Bilimsel Araştırma Proje Başvuruları 1 Mart 2017 Tarihinde Başlayacaktır

14 Şubat 17

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Birimine yapılacak olan;

19001-Genel Araştırma Projesi

19002-Hızlı Destek Projesi

19003-Yardımcı Doçentler için Bilimsel Teşvik Projesi

19004-Lisansüstü Tez Projesi

19005-Üniversite Sektör İşbirliği Projesi

19006-Uluslararası Araştırma Projesi

19009 Bilimsel ve Sanatsal Toplantı Düzenleme Desteği

başvuruları, 01 Mart 2017 tarihi itibarıyla başlayacak olup 31 Mart 2017 tarihinde sona erecektir. Proje başvuruları ve izleyen tüm süreçler, Üniversitemiz Senatosu tarafından 29 Aralık 2016 tarihinde kabul edilen “Hitit Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi” kapsamında yapılacaktır.

Proje başvuruları, www.bapso.hitit.edu.tr adresinden ulaşılabilecek olan üniversitemiz BAP Otomasyon Sistemi üzerinden elektronik olarak yapılacaktır. Proje desteğinden yararlanmak isteyen ve yönergede belirtilen koşulları sağlayan öğretim elemanlarımızın başvurularını otomasyon sistemi üzerinden yapmaları ve yönergede belirtilen başvuru formu ile eklerini ıslak imzalı 2 (iki) nüsha olarak düzenleyerek ilgili birime (Rektörlük/Dekanlık/Müdürlük) teslim etmeleri gerekmektedir.

Yapılan başvurular ilgili birim amiri tarafından yönergede belirtilen şekilde değerlendirilerek 1 (bir) nüshası BAP Birimine gönderilecektir.


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum