19009- Bilimsel ve Sanatsal Toplantı Düzenleme Desteği Projesi

09 Şubat 17

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesinde yer alan 19009- Bilimsel ve Sanatsal Toplantı Düzenleme Desteği Projesi adı altında yeni bir proje türü eklenmiştir.

Bu kapsamda, Hitit Üniversitesinin kadrolu ve tam zamanlı olarak çalışan öğretim üyeleri ile Doktora, Tıpta Uzmanlık ya da Sanatta Yeterlik eğitimini tamamlamış öğretim elemanı araştırmacılar tarafından düzenlenecek kongre, sempozyum, konferans, çalıştay vb. bilimsel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için destekler verilecektir. Söz konusu proje başvuruları, BAP Komisyonu tarafından farklı bir takvim belirlenmedikçe, Mart ve Ekim aylarında yapılacaktır. Bu kapsamda;

  • Uluslararası Etkinlikleri destekleme üst limiti KDV dahil 20.000 TL,
  • Ulusal Etkinlikleri destekleme üst limiti KDV dahil 10.000 TL 

olarak belirlenmiştir.

Proje başvuruları, www.bapso.hitit.edu.tr adresinden ulaşılabilecek olan Üniversitemiz BAP Otomasyon Sistemi üzerinden elektronik olarak yapılacaktır. Proje desteğinden yararlanmak isteyen ve yönergelerde belirtilen koşulları sağlayan öğretim elemanlarımızın başvurularını otomasyon sistemi üzerinden yapmaları ve yönergede belirtilen başvuru formu ile eklerini ıslak imzalı 2 (iki) nüsha olarak düzenleyerek ilgili birime (Rektörlük/Dekanlık/Müdürlük) teslim etmeleri gerekmektedir.

Yapılan başvurular ilgili birim amiri tarafından yönergede belirtilen şekilde değerlendirilerek, 1 (bir) nüshası BAP Birimine gönderilecektir.

- HİTÜ 2017 Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi için tıklayınız.

- HİTÜ Kongre, Çalıştay, Kurultay, Sempozyum, Konferans, Panel ve Diğer Etkinliklerin Düzenlenmesi Yönergesi için tıklayınız.


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum