Üniversitemiz “İstanbul Teknik Üniversitesi" ile İkili İş Birliği Protokolü İmzaladı

21 Mart 17

Üniversitemiz ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) arasında eğitim, öğretim ve bilimsel araştırma alanlarını kapsayan iş birliği protokolü imzalandı.  

Üniversiteler arasında iş birliğini ve ilişkileri daha da güçlendirecek protokol çerçevesinde, her iki üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrencilerinin eğitim ve araştırmada değişim ve iş birliği yoluyla öğrenmenin gelişmesini sağlamayı, eğitim, öğretim ve bilimsel araştırma alanlarında iş birliği yapmayı, üniversitelerin laboratuvar, hastane klinikleri, kütüphane, sosyal, kültürel, spor gibi alanlarından yararlanmayı amaçlamaktadır.

Bu iş birliğiyle birlikte;

  • Her iki kurumun da ilgi alanlarına giren konularda ortak bilimsel projeler, araştırmalar ve çalışmalar yapmak,
  • Akademik ve idari konularda bilgi, birikim ve deneyimleri paylaşmak,
  • Araştırma ve öğrenim amacıyla akademik personel, araştırma görevlisi ve öğrenci değişimi yapmak,
  • Birlikte bilimsel etkinlikler düzenlemek,
  • Laboratuvar, kütüphane, spor tesisleri, misafirhane, yemekhane, yurt vb. tesislerden yararlanmak,
  • Ortak lisansüstü çalışmaları yapmak,
  • Eğitim dönemi dışında bilimsel amaçlı Yaz Okulları düzenlemek,
  • Akademik bilgi, belge, yayın ve materyal paylaşımı yapmak.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum