BES-Otomatik Katılım Sistemi Sözleşmesi

23 Mart 17
BES-Otomatik Katılım Sistemi Sözleşmesi

Resmi Gazete’de 25 Ağustos 2016 tarih ve 29812 sayılı yayımlanan 6740 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'na Ek 2. Madde eklenerek, 01.01.2017 tarihinden itibaren “çalışanların otomatik olarak emeklilik planına dâhil edilmesi” sistemi getirilmiştir.

Bu kapsamda yapılan araştırmalar neticesinde elde edilen rapor ve Üniversitemiz personelinin fon tercihleri dikkate alınarak faizsiz fon tercihi için Ziraat Hayat Emeklilik AŞ, faizli fon tercihi için Halk Emeklilik AŞ ile sözleşme yapılmıştır. 


BES-Otomatik Katılım Sistemi Sözleşmesi
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum