YÖKDİL Sınavına İlişkin Karar

20 Nisan 17

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 05.04.2017 tarihli toplantısında, 2547 Sayılı Kanunun 23'üncü, 25'inci ve 26'ncı maddelerine eklenen fıkralar uyarınca yükseköğretim kurumları tarafından yabancı dil ek koşulu istenilen yardımcı doçent, doçent ve profesör kadrolarına atamalarda “Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı”nın da kabul edilmesine karar verilmiştir.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum