Yardımcı Doçentlik Yabancı Dil Sınavı Duyurusu

28 Nisan 17

14.04.2017 tarih ve 30038 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen ve Üniversitemizin;

  • Tıp Fakültesi,
  • Fen-Edebiyat Fakültesi,
  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
  • Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun

Çeşitli bölümlerine başvuruda bulunan Yardımcı Doçent adaylarının 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23/b maddesi uyarınca yapılacak olan Yabancı Dil Sınavları, 5 Mayıs 2017 Cuma günü saat 10:00’ da Rektörlük binasında yapılacaktır.

Başvuran adaylara duyurulur.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum