Yükseköğretim Kurulu Ödül Yönetmeliği Resmi Gazete’de Yayınlandı

15 Mayıs 17

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Ödül Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazetede yayımlanan YÖK Ödül Yönetmeliği’nin amacının, YÖK tarafından verilecek “YÖK Üstün Başarı Ödülleri” ile ilgili usul ve esasların belirlenmesi olduğu kaydedildi. 

Yönetmelik, yükseköğretimin misyonuna uygun, özgün, yenilikçi ve üstün nitelikli her türlü bilimsel araştırma ve çalışmalar ile gerçekleştirilen bilimsel etkinlikler, desteklenen, yürütülen bilimsel araştırma-geliştirme projeleriyle ilgili çalışma ve uygulamaları teşvik etmek üzere YÖK tarafından verilecek bireysel ve kurumsal ödülleri kapsıyor. 

Yönetmeliğe göre, “YÖK Üstün Başarı Ödülleri” bireysel ve kurumsal olmak üzere iki ana başlık altında, bireysel ödüller ise “Yılın Doktora Tezi Ödülü” olup fen ve mühendislik bilimleri, sağlık bilimleri, sosyal ve beşeri bilimler alanlarında üç doktora tezi için verilecek.

Bu kategoride, bir önceki yıl içinde tamamlanmış doktora tezleri değerlendirilecek, başvurular doktora tezi sahibi ve tez danışmanı tarafından birlikte yapılacak. Bu başlıkta başvuruların değerlendirilmesinde doktora tezinin, bilimsel ve yenilikçi yönünün, özgün olmasının yanı sıra tez sonuçlarının ekonomik, sosyal, kültürel ve diğer katkıları dikkate alınacak.

Kurumsal ödüller ise “Topluma Hizmet Ödülü”, “Uluslararası İşbirliği Ödülü”, “Üniversite-Sanayi İşbirliği Ödülü” ve “Yerel Kalkınmaya Katkı Ödülü” olmak üzere 4 kategoride birer adet verilecek. Bu ödüllere başvurular yükseköğretim kurumları tarafından yapılacak.

- Topluma Hizmet Ödülü kategorisinde, başvuru yapılan yıldan bir önceki yılda yükseköğretim kurumlarının tamamlanmış olan topluma hizmet odaklı proje ve benzeri uygulamaları ödüllendirilecek. Bu kategoride yapılacak başvuruların değerlendirilmesinde, yükseköğretim kurumunun topluma hizmet esaslı yaptığı özgün, yenilikçi, sürdürülebilir ve diğer yükseköğretim kurumları tarafından da örnek alınabilecek uygulamalar dikkate alıncak.

- Uluslararası İşbirliği Ödülü kategorisinde, başvuru yapılan yıldan bir önceki yılda yükseköğretim kurumlarının tamamlanmış olan yurtdışındaki yükseköğretim ve araştırma kurumlarıyla yapmış oldukları sonuç üreten işbirlikleri ödüllendirilecek. Bu başlıkta yapılacak başvuruların değerlendirilmesinde, gerçekleştirilen işbirliğinin özgün, yenilikçi, sürdürülebilir ve diğer yükseköğretim kurumları tarafından da örnek alınabilecek nitelikleri dikkate alınacak.

- Üniversite-Sanayi İşbirliği Ödülü kategorisinde, başvuru yapılan yıldan bir önceki yılda üniversite-sanayi işbirliği alanında tamamlanmış proje ve benzeri faaliyetler ödüllendirilecek. Başvurular, yükseköğretim kurumu ve sanayi kurumu/kuruluşu tarafından birlikte yapılacak. Sanayi tarafı, projenin yapı ve niteliğine göre bir firma, sektör, sanayi odası veya benzeri kurum/kuruluş olabilecek. Bu kategoride yapılacak başvuruların değerlendirilmesinde, her iki tarafa da somut ve uzun vadeli yararı olan, diğer yükseköğretim kurumları veya sanayi kuruluşları tarafından da örnek alınabilecek işbirliği modelleri dikkate alınacak.

- Yerel Kalkınmaya Katkı Ödülü kategorisinde ise başvuru yapılan yıldan bir önceki yılda tamamlanmış olan ve yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilde/bölgede yerel kalkınmaya katkı odaklı, sonuç üreten proje ve benzeri uygulamalar ödüllendirilecek. Bu kategoride yapılacak başvuruların değerlendirilmesinde, yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilde/bölgede ekonomik, sosyal ve kültürel esaslı yerel kalkınmaya yaptığı özgün, yenilikçi, sürdürülebilir ve diğer yükseköğretim kurumları tarafından da örnek alınabilecek uygulamalar dikkate alınacak.

YÖK, her yıl başvuru takvimini resmi internet sitesinden ilan edecek.  İlanda, başvuru süresi, ödül türü ve alanı dikkate alınarak belirlenen başvuru  şartlarına yer verilecek.

Başvuruların Komisyonlar ve YÖK tarafından değerlendirilmesinden sonra ödüllendirilecek kişiler, yükseköğretim kurumları ve diğer kurumlar/kuruluşlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının resmi internet sayfasında duyurulacak.

İlgili yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum