Eğitiminizi HİTÜ’de Alın, Kısmi Zamanlı Çalışma Fırsatından Yararlanın

16 Temmuz 17
Eğitiminizi HİTÜ’de Alın, Kısmi Zamanlı Çalışma Fırsatından Yararlanın

Üniversitemiz, maddi desteğe ihtiyaç duyan ve aynı zamanda kısmi zamanlı çalışma olanağı bulunan öğrencilerimize “Kısmi Zamanlı Çalışma” adı altında destek vermeye devam ediyor.  Üniversitemizde her geçen gün yaygınlaşan bu uygulamayla, öğrencilerimiz ders saatleri dışındaki zamanlarında üniversitemizin pek çok biriminde (eğitim birimleri, laboratuvarlar, tahıl laboratuvarı, araştırma merkezleri, kütüphane, proje ofisi, uuslarası ilişkiler, basın ofisi, bilgi işlem, uzaktan eğitim vb) günlük en fazla 3 saat, haftalık en fazla 15 saat ve toplamda aylık en fazla 60 saat olmak üzere çalışmalarını sürdürmektedirler. Bu uygulama sayesinde öğrencilerimize ekonomik olarak destek verilirken, esas olarak onların daha öğrenci iken pek çok farklı konuda uygulama becerisi kazanmaları ve tecrübe sahibi olmaları da sağlanmış olmaktadır. Öğrencilerimizin kişisel gelişimine katkı sağlayan kısmi zamanlı çalışma imkânı ile kazanılan etkili ve güçlü iletişim kurabilme, takım çalışmasında uyum ve liderlik ve etkili zaman yönetimi gibi pek çok beceri, öğrencilerimizi mezun olduktan sonraki iş hayatlarına da olumlu anlamda yansıyacaktır. Öğrencilerimizden gelen talepler ve Üniversitemizin imkanları göz önünde bulundurularak, kısmi zamanlı çalışan öğrencilerimizin sayısını her yıl arttırmaya devam etmekteyiz. 

Dünyanın merkezi ve medeniyetlerin beşiğindeki Hitit Üniversitesi, güçlü alt yapı ve laboratuvar olanakları, iç ve dış paydaşları ile güçlü iletişimi, sağlam bir Üniversite –sanayi işbirliği, istihdama yönelik bölüm ve programları, çağın gerektirdiği akademik program tasarımları, güçlü ve seçkin akademik kadrosu, deneyimli idari personeli, girişimci ruhu, uluslararasılaşma hedefleri, yandal ve çift anadal programları, çift diploma imkanı, çeşitli sertifika eğitimleri, sosyal sorumluluk bilinci, yurt içi ve yurt dışı değişim olanakları ile “En Özel Devlet Üniversitesi” sloganıyla 41 yıllık eğitim tecrübesinin vermiş olduğu büyük bir özgüvenle emin adımlarla yoluna devam ederken, Ülkemizin geleceğe ilişkin vizyonlarını gerçekleştirme sürecinde yeni öğrenci adaylarını Üniversitemizde eğitim almaya beklemektedir.

  

Hitit Üniversitesi


Eğitiminizi HİTÜ’de Alın, Kısmi Zamanlı Çalışma Fırsatından Yararlanın
Eğitiminizi HİTÜ’de Alın, Kısmi Zamanlı Çalışma Fırsatından Yararlanın
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum