Akredite Olmuş Mühendislik Fakültemiz Siz Değerli Öğrencilerini Bekliyor

18 Temmuz 17

Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından çok yönlü değerlendirme sonucunda ilk defa 2013 yılında verilen akreditasyon belgesi, 2016 yılındaki tekrar değerlendirme sonucunda Makine Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği bölümlerimizin akreditasyonu 3 yıl daha uzatılmıştır. MÜDEK bir kalite belgesidir ve MÜDEK tarafından akredite olmuş bir bölümden mezun olmak, ulusal ve uluslararası geçerli belgeye sahip olmaktır.

Akreditasyonla edinilen EUR-ACE (Mühendislik eğitim programları akreditasyonu için belirli standartları barındıran bir standartlar bütünü) etiketi sayesinde mühendislik programları, hem Avrupa standartlarına hem de uluslararası standartlara sahip olduklarını belgelemesi, Avrupalı işverenler tarafından tanınması ve güvence altına alınması; yine bu etiket yoluyla yükseköğretim kurumlarına yapılan yüksek lisans ve doktora programlarına başvuruları kolaylaştırması, Mühendislik mesleğinin düzenlendiği ülkelerde EUR-ACE etiketli programlar kayıtlı veya yeminli mühendis olmak için gerekli olan eğitim gereksinimlerini karşılaması açısından büyük önem arz etmektedir.

Şu anda ülkemizdeki üniversiteler bünyesinde yer alan 122 Mühendislik ile Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nde sadece 23 Makine Mühendisliği ve 15 Kimya Mühendisliği bölümü MÜDEK tarafından akredite edilmiş durumdadır. Dolayısıyla Hitit Üniversitesi, ülkemizde az sayıda akredite olmuş Makine ve Kimya Mühendisliği bölümlerini bünyesinde bulunduran bir Üniversitedir. Bu nedenle, söz konusu bölümleri tercih edecek yeni öğrencilerin tercihlerini Üniversitemizden yana yapmaları için gerçekten de somut ve iyi nedenler vardır. 

Hitit Üniversitesi, güçlü alt yapı ve laboratuvar olanakları, iç ve dış paydaşları ile güçlü iletişimi, sağlam bir Üniversite –sanayi işbirliği, istihdama yönelik bölüm ve programları, çağın gerektirdiği akademik program tasarımları, güçlü ve seçkin akademik kadrosu, deneyimli idari personeli, girişimci ruhu, uluslararasılaşma hedefleri, yandal ve çift anadal programları, çift diploma imkanı, çeşitli sertifika eğitimleri, sosyal sorumluluk bilinci, yurt içi ve yurt dışı değişim olanakları ile “En Özel Devlet Üniversitesi” sloganıyla 41 yıllık eğitim tecrübesinin vermiş olduğu büyük bir özgüvenle emin adımlarla yoluna devam ederken, Ülkemizin geleceğe ilişkin vizyonlarını gerçekleştirme sürecinde yeni öğrenci adaylarını Üniversitemizde eğitim almaya beklemektedir.

  

Hitit Üniversitesi


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum