Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalına Doktora Öğrencisi Alınacaktır

21 Temmuz 17

T.C.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPORANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI İLANI

2017–2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA AŞAĞIDA BELİRTİLENPROGRAMA DOKTORA ÖĞRENCİSİ ALINACAKTIR

 

BAŞVURU TARİHLERİ

:  21-27 Temmuz 2017

BAŞVURU YERİ

 

Başvurular 21 Temmuz 2017 tarihinden itibaren Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne şahsen veya posta yolu ile yapılabilir. Posta yolu ile yapılan başvurularda evrakların Enstitü Müdürlüğüne ulaşma tarihi baz alınacaktır. Son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular geçersiz sayılacak ve işleme alınmayacaktır. 

 

MÜLAKAT YERİ               

 

 

MÜLAKAT SIRALAMASI AÇIKLANMA TARİHİ

Hitit Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

 

 

:  28 Temmuz 2017

 

MÜLAKAT TARİHİ

 

:  31 Temmuz 2017,  Saat 10:00

SONUÇLARIN İLANI

 

02 Ağustos 2017 (Sonuçlar Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürlüğünce ilan edilecek, ayrıca www.saglikbe.hitit.edu.tr adresinde duyurulacaktır.)

 

KESİN KAYIT TARİHLERİ

 

:  21-25 Ağustos 2017

 

YEDEK KAYIT

 

:  Kayıt yaptırmayan öğrencilerin yerine, yedek öğrenci listesinden boş kalan öğrenci sayısı kadar ve yedekteki sırası dikkate alınarak 29 Ağustos 2017 tarihinde kayıt yapılacaktır.

 

 

ANABİLİM DALI

DOKTORA

ALES PUAN TÜRÜ

AÇIKLAMA

Öğrenci Kontenjanı

Yabancı Uyruklu Öğrenci Kontenjanı

Alan İçi

Alan Dışı

Beden Eğitimi ve Spor

10

-

-

-

ALAN İÇİ: Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili herhangi bir alanda yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmak.


BAŞVURUDA ARANACAK KOŞULLAR

Doktora programına başvurabilmek için:

a)       Adayların ilgili alanda bir yüksek lisans diplomasına (Yükseköğretim Kurulunun denkliğini kabul ettiği yabancı ülkelerden alınan yüksek lisans diplomasına) sahip olmaları ve 100 (yüz) puan üzerinden en az 70.00 (yetmiş) veya muadili ortalama koşulunu taşıyor olmaları,

b)      ALES’ten herhangi bir puan türünde en az 55 puan almış olmaları,

c)       Ana dilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55.00 (elli beş) puan veya ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan almış olmaları gerekir.

 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

a)       Başvurular 21 Temmuz 2017 tarihinden itibaren Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’ne şahsen ya da posta yolu ile gerçekleştirilecektir.

b)      Yüksek lisans diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti.

c)       Transkript belgesinin aslı veya onaylı sureti.

d)      (Dörtlük sisteme göre düzenlenmiş not döküm belgesinin yüzlük sisteme çevrilmesi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın çeviri tablosu esas alınarak yapılır).

e)       ALES Sınav Sonuç Belgesi.

f)        YDS ya da Yükseköğretim Kurulunun eşdeğer kabul ettiği sınavların birine ait sınav sonuç belgesi.

 

Usulüne uygun olmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

MÜLAKATA ÇAĞRILACAK ADAYLARIN DEĞERLENDİRMESİ

Doktora Programı için başvuran adaylardan mülakata alınacakların sayısı, program için ilan edilen kontenjanın iki katı ile sınırlandırılır.

Mülakata çağrılacak adayların sıralaması; ALES puanlarının %50’si, yüksek lisans mezuniyet notunun %25’i ve yabancı dil sınavından aldıkları puanların %25’inin toplamı alınarak yapılır.

 

KESİN KAYIT HAKKI KAZANACAK ÖĞRENCİLERİN DEĞERLENDİRMESİ

Doktora programı için; ALES puanının %50’si, yüksek lisans mezuniyet notunun %20’si, yabancı dil puanının %10’u ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavının %20’si alınır.

Bu şekilde hesaplanacak toplam puanın 100 üzerinden en az 65 olması kaydıyla, adaylar en yüksek puandan aşağıya doğru sıralanarak kontenjan dahilinde öğrenciliğe kabul edilir.

Yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavına girmeyen aday değerlendirmeye alınmaz.

Yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavından 50.00 (elli) puandan az alan aday başarısız sayılır.

 

KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER

a)       Kayıt yaptıracağı Anabilim Dalını belirten kayıt formu (Enstitüden temin edilecektir).

b)      Yüksek Lisans Diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti (Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için ayrıca, Yükseköğretim Kurulu’ndan alınan denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti).

c)       Transkript belgesinin aslı ya da üniversite sekreterliği/fakülte sekreterliği onaylı sureti.

d)      ALES Sınav Sonuç Belgesi

e)       Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları veya eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birine ait sınav sonuç belgesi

f)        6 adet vesikalık fotoğraf.

g)       Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi

h)      Askerlik durum belgesi (bakaya durumda olan ve mahkemesi devam eden öğrencilerin kaydı yapılmaz.)

i)        Yeni tarihli ikametgâh belgesi,

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum