İlahiyat Fakültelerinde 2 ve 3. Sınıf Öğrencilerine de Lisans Dersleri İçinde Pedagojik Formasyon Dersleri Verilecek

23 Temmuz 17

Bilindiği üzere Yükseköğretim Kurulu’nun 07.06.2017 tarihli toplantısında İlahiyat/İslami İlimler/İslam ve Din Bilimleri Fakülteleri gibi dini bilgiler eğitimi yapılan fakültelerin mevcut lisans programlarının hazırlık ve 1. sınıflarında pedagojik formasyon derslerinin verilmesi kararlaştırılmıştı.

Yükseköğretim Kurulu 19.07.2017 tarihli toplantısında ise, adı geçen fakülte ve öğrencilerden gelen yoğun talep üzerine, koşulları uygun olan fakültelerde 2. ve 3. sınıf öğrencileri için de pedagojik formasyon derslerinin lisans programına dahil edilmesi ve/veya (öğretmenlik uygulaması dersleri hariç) bazı derslerin yaz döneminde verilmek üzere düzenlenmesi ve buna göre hazırlanacak yeni ders programlarının, Yükseköğretim Kurulu’ndan alınacak onay ile uygulanabileceğine karar vermiştir.

İlgili öğrencilerimize önemle duyurulur.

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum