Avrupa Birliği Bakanlığı Hibe Programı Hk.

28 Temmuz 17

Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülen Katılım Öncesi AB Yardım Aracı (IPA)-II Sivil Toplum Alt Sektörü altında finanse edilen projelerden biri olan “Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı Proje”sine  son başvuru tarihi  6 Ekim 2017’dir.

Hibe programı kapsamında geliştirilecek projelere asgari 250.000, azami 500.000 Avro destek sağlanacak olup programın toplam bütçesi 2.500.000 Avro’dur.

Söz konusu hibe programı kapsamında uygulanacak projeler vasıtasıyla sivil toplum kuruluşlarına yönelik yasal ve finansal çerçevenin iyileştirilmesini, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ile sivil toplum kuruluşlarının kurumsal ve idari kapasitelerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Program, mali ve idari açıdan güçlü ve daha önce proje deneyimi olan sivil toplum kuruluşlarının geliştirecekleri ortaklıkları ve ağları desteklemektedir.

Hibe Programı başvuru sürecine ilişkin ayrıntılı bilgi almak için www.cfcu.gov.tr ve www.ab.gov.tr adreslerini ziyaret edebilirsiniz.T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum