Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerimize Önemli Duyuru

31 Temmuz 17

Üniversitemiz kütüphanesinde yer alan pek çok elektronik kaynaktan birisi olan ve başta intihal olmak üzere akademik etik ihlaller konusunda önemli bir veri tabanı hizmeti sunan URKUND yazılımı, iThenticate ile birlikte uzunca bir süredir akademisyenlerimizin hizmetine sunulmuştur.  

URKUND ve iThenticate, intihal yapılmasını önlemek ve metnin güvenilir olduğunu  belgelemek amacıyla tüm dünyada akademik organizasyonlar tarafından yaygın olarak kullanılan yazılımlardandır. Makaleleri otomatik olarak milyonlarca web sayfası, arşiv, veri tabanı ve öğe ile karşılaştırarak benzerlikleri tespit eden bu yazılımların kullanımı ile editörler, yazarlar ve araştırıcılar olabilecek suistimal ve kötüye kullanımlardan korunmaktadır.

Bilimsel her türlü çalışmanın, ödev, seminer ve tezlerin kontrol edilerek, akademik intihallerin engellenmesini ve varsa tespit edilmesini sağlayan bu veri tabanlarından URKUND, tüm lisansüstü öğrencilerimizin de (yüksek lisans ve doktora) kullanımına açılmıştır. 

Söz konusu bu servisi kullanmak isteyen öğrencilerimizin Üniversitemizce kendilerine verilmiş “@hitit.edu.tr” uzantılı e-posta adresi ile Fen-Edebiyat Fakültesi kampüsünde bulunan Üniversite Kütüphanemize şahsen  başvurmaları halinde,  URKUND sistemine hesap kayıtları açılarak kullanımları aktive edilecektir. 

Üniversitemiz kütüphanelerinden hizmete sunulmuş olan veri tabanlarına (http://kutuphane.hitit.edu.tr/tr-tr/Icerik/online-veritabanlari) adresinden ulaşılabilmektedir.


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum