YÖK’ten İlahiyat Fakültelerine Müjde: Pedagojik Formasyon Dersleri Lisans Programında Verilecek

04 Temmuz 17

Bilindiği üzere İlahiyat/İslami İlimler/İslam ve Din Bilimleri Fakülteleri 2001 yılına kadar öğretmen adayı yetiştiren kurumlar kapsamında görülüp, bu fakültelerde lisans eğitim programları içinde pedagojik formasyon dersleri de verilmekteydi. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarının uygulanmasına son verilip 1997-1998 öğretim yılından itibaren Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının uygulanmaya başlanmasıyla birlikte, söz konusu fakülteler de alan fakültesi kapsamında görülmüştür. Daha sonra Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının 2009 yılında kapatılarak alan fakültelerinin öğrenci ve mezunları için yeniden Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarının açılmasıyla birlikte, İlahiyat/İslami İlimler/İslam ve Din Bilimleri Fakültelerinin öğrenci ve mezunları da söz konusu sertifika programına katılmak zorunda kalmışlardır. Bu kapsamda Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi öğrencileri formasyon eğitimlerini eğitimleri sürecinde ya da lisans eğitimlerini tamamlamalarının ardından ikili anlaşma yaptığımız Amasya Üniversitesi’nden alıyorlardı. Amasya Üniversitesi, öğrencilerimize formasyon eğitiminin verilmesi sürecinde başta öğrencilerimize gerekli kontenjanın sağlanması hususu olmak üzere pek çok konuda olumlu ve yapıcı bir yaklaşımla her türlü kolaylığı göstermiştir.

Bununla birlikte adı geçen fakültelerle ilgili esas müjdeli haber YÖK’ten geldi. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, İlahiyat/İslami İlimler/İslam ve Din Bilimleri Fakültelerden, fakültelerinin işlevinin ve lisans programlarının tekrar eski statüsüne kavuşturulması yönündeki yoğun talepleri de dikkate alınarak 07.06.2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında;

a) İlgili fakültelerin mevcut lisans programlarının toplam yerel kredilerinin, ilgili kurullarca maksimum 150 kredi olarak belirlenmesine, lisans programı içine minimum 25 kredi tutarında pedagojik formasyon derslerinin yerleştirilmesine, göylece toplamda 175 krediyi geçmemek kaydıyla gerekli koşulları sağlayan fakültelerde, söz konusu uygulamanın yapılabilmesi için düzenlenecek kredi miktarını gösteren lisans programlarının, Yükseköğretim Kurulu’na gönderilerek onay alınması ve 2017-2018 öğretim yılından itibaren de yeni lisans programlarının uygulanmasına,

b) Halen adı geçen fakültelerde lisans eğitimine devam eden hazırlık sınıfı ve 1. Sınıf öğrencileri için de programa eklenen yeni pedagojik formasyon derslerini alabilecekleri düzenlemelerin yapılabileceğine; ancak bunlar için ayrıca düzenlenecek ders programının Yükseköğretim Kurulu’na gönderilerek onay alınması gerektiğine,

karar verildiği duyurulmuştur.

YÖK’ün aldığı bu müjdeli kararın öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyoruz. 


Hitit Üniversitesi Rektörlüğü


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum