INCSOS 2018 – Kudüs Kongresine BAP'tan Özel Destek

11 Ocak 18

23-25 Mart 2018 tarihleri arasında Kudüs’te gerçekleşecek olan Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi’ne katılmak isteyen öğretim elemanlarımıza, bir önceki yıla ait yayın şartı aranmaksızın "Yurt Dışı Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı Yönergesi" kapsamında “sözlü sunum”lara 4.000 TL’ye kadar destek verilecektir.

Başvuruların; 19008-Yurt Dışı Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Projesi kapsamında başvuran Hitit Üniversitesi’nde tam zamanlı olarak çalışan öğretim üyeleri ile Doktora, Tıpta Uzmanlık ya da Sanatta Yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından www.bapso.hitit.edu.tr adresinden erişilebilecek BAPSO sistemi üzerinden, bunun dışındaki diğer tam zamanlı öğretim elemanlarının başvuruları ise Yurt Dışı Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı (BEDEP) Bilgi Sistemi (www.bedep.hitit.edu.tr) üzerinden, elektronik olarak yapılması gerekmektedir. Sistem üzerinden başvuru yapıldıktan sonra yönergede belirtilen başvuru formu ile eklerini ıslak imzalı 2 (iki) nüsha olarak düzenleyerek ilgili birime (Rektörlük/Dekanlık/Müdürlük) teslim edilmesi gerekmektedir.

Yapılan başvurular ilgili birim amiri tarafından yönergede belirtilen şekilde değerlendirilerek 1 (bir) nüshası BAP Birimine gönderilecektir.

Son özet gönderme tarihi 28 Şubat 2018 olan etkinlikle ilgili ayrıntılı ve güncel bilgiler www.incsos.org adresinde yer almaktadır.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum