Üniversitemiz 2018 Yılı Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Takvimi

11 Aralık 18

Üniversitemizin Değerli Öğretim Elemanları,

18 Aralık 2015 tarih ve 29566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği çerçevesinde hazırlanan Üniversitemiz 2018 Yılı Akademik Teşvik Başvuru Takvimi aşağıda verilmiştir. 

Yükseköğretim Kurulu tarafından süreçle ilgili yeni bilgilendirmeler yapıldığı taktirde, sizlerle paylaşılacaktır. 

Söz konusu teşvik programı YÖKSİS veri tabanını esas almakta olup, öğretim elemanlarımızın bu veri tabanındaki her türlü bilgilerini güncel tutması gerektiğini bir kez daha hatırlatır, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

27 Haziran 2018 tarihli ve 30461 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği" için tıklayınız.


HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2018 YILI AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ BAŞVURU TAKVİMİ


2-14 Ocak 2019

Öğretim elemanlarının kadrolarının bulunduğu;

    - Rektörlüğe bağlı bölümlerde, bölüm başkanlıklarına,

    - Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında bölüm başkanlıklarına,

    - Enstitülerde anabilimdalı veya anasanat dalı başkanlıklarına

başvuruların yapılması.


15-21 Ocak 2019

Yapılan başvuruların her bölüm, anabilim dalı veya anasanat dalı başkanlıkları bünyesinde kurulan “Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu” tarafından incelenmesi ve nihai karara esas olmak üzere hazırlanan başvuru değerlendirme kararı ile birlikte Üniversitemizin “Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu”na iletilmesi.

22-28 Ocak 2019

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunun, Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu tarafından gönderilen başvuruları ve başvuru değerlendirme kararlarını inceleyerek nihai kararı vermesi.

29 Ocak 2019

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu kararlarının Hitit Üniversitesi resmi internet sayfasından ilanı.

30 Ocak-5 Şubat 2019

Komisyon kararlarına karşı ilan tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde itiraz.


6-12 Şubat 2019

İtiraz süresi bitiminden itibaren 5 iş günü içerisinde itirazların, Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından değerlendirilmesi (İtiraz sonucunda Komisyonun vereceği karar kesindir).

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum