2. Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu

12 Mart 18

Dünyada yaşanan yeni teknolojik gelişmeler ışığında mesleki ve teknik eğitimin geleceğine yön vermek üzere “Sürdürülebilir Kalkınmada Mesleki ve Teknik Eğitimin Önemi” ana teması çerçevesinde 26 – 29 Nisan 2018 tarihleri arasında Antalya’da 2. Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu düzenlenecektir. 

Sempozyum bildiri yükleme son tarihi 19 Mart 2018 saat 24:00'e kadar uzatılmış olup, gerekli güncel tüm bilgiler http://www.meslekisempozyum.com adresinden ulaşılabilecek web sayfasında yer almaktadır.

Sempozyum davet mektubu için tıklayınız.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum