Ocak 2016-Aralık 2017 Tarihleri Arasında Sonuçlandırılan "Bilimsel Araştırma Proje Özetleri" Kitabı Yayımlandı

12 Mart 18

Üniversitemiz akademik personelince Ocak 2016-Aralık 2017 tarihleri arasında sonuçlandırılan ve Üniversitemizin bilimsel gelişimine katkı sağlayan “Sonuçlanan Bilimsel Araştırma Proje Özetleri” kitabı yayımlanmıştır.

Söz konusu desteklerle, Üniversitemizde araştırmaya yönelik proje kültürünün yaygınlaştırılması, nitelikli proje üretilmesi ve bilimsel hareketliliğin arttırılması ile evrensel ve ulusal bilime, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Sonuçlanan Bilimsel Araştırma Proje Özetleri (Ocak 2018) için tıklayınız.


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum