Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Proje Çağrısı

14 Mart 18

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN), ülkemiz bor kaynaklarından milli ekonomiye sağlanacak katkıyı arttırmak amacıyla bora dayalı rekabet avantajı oluşturan teknolojik çözümler üreterek teknolojik uygulama alanlarında kullanımını yaygınlaştıracak yeni bor ürünleri geliştirilmesi, mevcut bor ürünlerine yeni kullanım alanları bulunması, yüksek katma değerli borlu ürünlerin elde edilmesi, ülkemizde bora dayalı sektörün geliştirilmesi, yeni üretim alanlarının oluşturulması, istihdamın arttırılması ve borun yurtiçi tüketim değerlerinin daha yüksek seviyelere çıkarılması çalışmalarına odaklanmıştır.

Bu doğrultuda başlatılan proje çağrısı kapsamında, “Borlu Malzemeler ve Bor Kimyasallarının Geliştirilmesi” başlıklı proje kapsamında hazırlanacak proje önerileriyle 15 Mayıs 2018 tarihine kadar başvuru yapılabilecektir.

Proje hakkında ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız.


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum