Üniversitemizden Bir Başarı Daha

23 Mart 18

27/06/2015 tarihli ve 29399 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği (KÜSİ) Strateji Belgesi ve Eylem planı kapsamında KÜSİ Çalışma Grubu (ÇG), kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sanayi kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyon ve yönlendirme faaliyetleri yürütmek üzere, 81 ilden üniversite öğretim görevlilerinin katılımıyla kurulmuştur. 

Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği kapsamında, tarafların iş birliği kültürünün geliştirilmesi, nitelikli Ar-Ge ve İnovasyon projelerinin ortaya çıkarılması ile sanayiye yönelik süreç iyileştirmelerin sağlanarak katma değer yaratan ürün veya süreçlerin yaratılması hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda, 2015 yılından beri çalışmalarını sürdüren KÜSİ ÇG üyeleri faaliyetlerinden, sanayimizde katma değer oluşturan 6 adet iyi uygulama örneği belirlenmiştir. 

Bu kapsamda KÜSİ Çorum İl Temsilcisi Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan KURTBAŞ başkanlığında oluşturulan “Çorum Ar-Ge Çalışma Grubu (ÇARGEG)”da, sanayimize değer katan iyi uygulama örneklerinden birisi olarak belirlenmiştir. 

İlimizin ve Üniversitemizin adını tüm ülke çapında böyle anlamlı bir konuda yaptıkları çalışma ile duyuran KÜSİ Çorum İl Temsilcisi, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü, KOSGEB İl Müdürü, OKA Çorum İl Koordinatörü, TSE Müdürü ve Ticaret İl Müdürü’nden oluşan KUSİ Çalışma Grubumuza teşekkür ediyoruz. 

Çorum Ar-Ge Çalışma Grubu (ÇARGEG)

Çorum ilinde gerçekleştirilen KÜSİ çalışmaları kapsamında firma yetkilileriyle yapılan görüşmelerin daha etkin ve sonuç odaklı yürütülebilmesi adına 28 firma temsilcisinin katkılarıyla Çorum Ar-Ge Çalışma Grubu (ÇARGEG) oluşturulmuştur.

ÇARGEG’in görev ve sorumlulukları arasında, Çorum sanayinde faaliyet gösteren firmalar için bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi, ÇARGEG üyeleri için sertifikalı eğitim programlarının düzenlenmesi, ÇARGEG üyeleri için sosyal etkinliklerin düzenlenmesi, ÇARGEG üyelerine Ar-Ge kapsamında eğitimlerin verilmesi, Ar-Ge kapsamında firmalara bilgilendirme ziyaretlerinde bulunulması ve takibinin yapılması ile firma yetkililerinin görüş ve önerileri doğrultusunda ÇARGEG faaliyetlerinin düzenlemesi yer almaktadır.

Makine-imalat alanındaki firmalarla yürütülen ÇARGEG çalışmaları sonucunda çok kısa bir süre içerisinde 2 adet Teknogirişim desteği, 1 adet KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon desteği, 2 adet 1507 KOBİ Ar-Ge desteği, 5 adet TÜBİTAK 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği desteği ve 1 adet KOSGEB Teknoyatırım desteği için olmak üzere toplam 11 proje hazırlanmıştır.


Kaynak: Kalkınmada Anahtar Verimlilik, TC Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Aylık Yayın Organı, 30(350), 2018. 


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum