“Alaca’yı Düşünüyorum” 1. Dönem Proje Başvuruları 20 Nisan 2018 Tarihinde Sona Erecektir

13 Nisan 18


Alaca'nın problemlerinin çözümü, sosyal kültürel hayatın geliştirilmesi, ilçede yaşayanların hayat standartlarının iyileştirilmesi ve benzeri amaçları yerine getirmesi için Alaca Belediyesi'nin görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda proje yapmak üzere Üniversitemiz ile Alaca Belediye Başkanlığı arasında "Alaca'yı Düşünüyorum" isimli bir proje protokolü imzalanmıştır. Söz konusu bu Protokol kapsamında Üniversite-Belediye işbirliğinin sağlanarak, yukarıda ana çerçevesi belirlenen konularda Akademik Araştırma Projeleri, Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri, Tezsiz Yüksek Lisans Projeleri, Bitirme ve Seminer Ödevleri uygulamalarının gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Projeye, Hitit Üniversitesi'nde tam zamanlı çalışan tüm öğretim elemanları, ve bir öğretim elemanının gözetimi altında olmak şartı ile Hitit Üniversitesinin tüm öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri) başvurabilecektir. Ayrıca başka bir kamu kurumunda, sivil toplum kuruluşlarında ya da özel sektörde çalışanlar da Alaca Avni Çelik Meslek Yüksek Okulu'nun tam zamanlı kadrosunda bulunan bir öğretim elemanı ile eş-yürütücü olmak şartıyla başvurabilirler.

Bu kapsamda proje desteğinden yararlanmak isteyen öğretim elemanlarımızın, 12 Mart – 20 Nisan 2018 tarihleri arasında http://alaca.bel.tr/proje adresinde yer alan başvuru formlarını doldurarak, ekleri ile birlikte ıslak imzalı 2 (iki) nüshasını (basılı ve sayısal ortamda) ilgili birime (Rektörlük/Dekanlık/Müdürlük), BAP Birimine iletilmek üzere teslim etmeleri gerekmektedir.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum