“Değişimi Okumak: Antik Dönem’de Kuzey ve Orta Karadeniz Bölgesi” Başlıklı Sempozyum

17 Nisan 18

Üniversitemizde 18-20 Nisan 2018 tarihlerinde Hitit Üniversitesi Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda “Değişimi Okumak: Antik Dönem’de Kuzey ve Orta Karadeniz Bölgesi” (M.Ö. 4./3. YY. – M.S. 4./5. YY.) başlıklı sempozyum düzenlenecektir.

Bu Sempozyum, Karadeniz Bölgesi’nin kıyı şeridinden tamamen farklılaşmış iç kesimlerindeki politik, kültürel yapının, yerleşim dokusunun antikite boyunca olan değişimini ele almayı amaçlamaktadır. Egemen olan politik güçler ile yerel maddi kültür geleneği arasındaki ilişkileri anlamak için bu öğelerinin detaylı sunumu, karşılaştırmaları ve tartışılmaları sempozyumun ana konusunu oluşturmaktadır. Sempozyum, bölgede müzelerin yürüttüğü ve görece daha az bilinen kurtarma kazıları ile birlikte birçok araştırma projesine değinecektir. Böylece, Orta Karadeniz’in bölgesel özellikleri ile merkezi yönetim arasındaki ilişki ve farklılıkları ortaya koyup tartışarak bölge arkeolojisinin sorunlarına dair yeni yaklaşımlar üretmek istenmektedir. 

Bölgede yürütülen araştırma ve kazı projeleri arasında sağlıklı bir karşılaştırma yapabilmek için sempozyum aşağıdaki sorulara yanıt aramayı hedeflemiştir:

  • Maddi kültür öğelerinin karakteristik özellikleri nelerdir?
  • Yerel farklılıklar ve nüanslar gözle görülecek şekilde ayırt edilebilir mi?
  • Tarihlendirme için temel kriterler nelerdir? Buluntuların karakteristik özellikleri üzerinden bölgesel bir kronoloji inşa etmek mümkün mü?
  • Bölgeler-üstü iletişim ve ilişkiler tespit edilebiliyor mu?

Sempozyum programına ulaşmak için tıklayınız.T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum