III. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi

30 Nisan 18

Üniversitemiz ev sahipliğinde 03-05 Mayıs 2018 tarihleri arasında III. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi düzenlenecektir.

Kongre, farklı alanlarda çalışan akademisyenlerin, araştırmacıların ve lisansüstü öğrencilerin bilimsel çalışmaları ile bir araya gelmesi, güncel gelişmelerle ilgili bilgi ve deneyimlerin paylaşılması ve böylece disiplinler arası çalışmalara zemin hazırlanması amacıyla gerçekleştirilmektedir. Bilimsel kurulda alanında uzman birçok yerli ve yabancı akademisyenin yer aldığı kongre, ulusal ve uluslararası sorunlara yönelik farklı çözümler üretilmesi, ekonomik, siyasi ve kültürel yakınlaşmanın arttırılması, yeni işbirliklerinin tesisi noktasında önemli rol oynayacaktır.

Kongre web sayfası için tıklayınız.


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum