Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapıldı

08 Nisan 18

Üniversitemiz bünyesinde yer alan enstitülerimizin lisansüstü eğitim öğretim yönetmeliğinde yapılan değişiklikleri içeren “Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 04/04/2018 tarih ve 30381 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde, YÖK’ün 20/04/2016 tarih ve 29690 sayılı resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği çerçevesinde ilgili maddeler değiştirilerek güncellenmiştir. Yapılan yeni düzenleme ile;

  • “Bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavına alınacakların sayısı, Senato kararıyla belirlenir.” ifadesiyle, daha önce yürürlükte olan iki katı sınırı hükmü kaldırılmıştır.
  • Daha önceki yönetmelikte yer alan özel öğrencinin, lisansüstü programa kabul edilmesi halinde, özel öğrenci olarak alıp başarılı olduğu ve kabul edildiği programla ilgili derslerin kabul edilmesine ilişkin süre sınırı kaldırılmıştır.
  • Yönetmeliğe “Tezsiz yüksek lisans programlarına ikili anlaşmalar ile belirlenen protokol çerçevesinde öğrenci alımlarında, ilan edilecek kontenjan haricinde Senato onayıyla öğrenci alımı yapılabilir.” hükmü eklenmiştir. 

İlgililere önemle duyurulur.

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğine dair yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız

Güncel “Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”ne ulaşmak için tıklayınız


Hitit Üniversitesi Rektörlüğü

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum