Üniversitemiz Eğitim Birimlerine Öğretim Üyesi Alınacaktır

15 Mayıs 19

Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden :

Üniversitemiz birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sayfasında yayımlanarak yürürlüğe giren “T.C. Hitit Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Yükseltilme ve Atama Yönergesi” kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla aşağıda belirtilen sayıda “Öğretim Üyesi” alınacaktır. Başvurular ilanın Resmi Gazetede yayım tarihi itibariyle 15 (on beş) gün ile sınırlıdır.

Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 26. maddesi ve yine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7100 sayılı Kanunla değiştirilen 4. ve 5. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde çalıştırılacak olup, adayların;

 • Başvuru dilekçe ekinde;  (www.hitit.edu.tr adresinde bulunan dilekçe),
 • Özgeçmiş,
 • Akademik Faaliyet Puan Tablosu (Aday tarafından doldurulup her sayfa paraflanacaktır.)
 • Yayın Listesi
 • 2 (iki) adet fotoğraf,
 • Nüfus cüzdanı sureti,
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği (Aile),
 • Adli Sicil Kaydı,
 • Lisans, Yüksek Lisans, Doktora / Tıpta Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi,
 • Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi,

Başvuru Dosyasında ise; Özgeçmiş, Yayın listesi, doçentlik belgesi, akademik faaliyet puan tablosu (aday tarafından doldurulup imzalanacaktır.), bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 4 (dört) adet dosya ve bu dosyalardaki dokümanların tamamının PDF formatında CD’ ye aktarılarak Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Doçent Kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

Başvuru adresi: Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Çevre Yolu Bulvarı No:10        19030  ÇORUM 

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrolarına başvuracak adayların;

 • Başvuru dilekçesi ekinde;  ( www.hitit.edu.tr adresinde bulunan dilekçe),
 • Özgeçmiş,
 • Akademik Faaliyet Puan Tablosu (Aday tarafından doldurulup her sayfa paraflanacaktır.)
 • Yayın Listesi
 • 2 (iki) adet fotoğraf,
 • Nüfus cüzdanı sureti,
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği (Aile),
 • Adli Sicil Kaydı,
 • Lisans, Yüksek Lisans, Doktora / Tıpta Uzmanlık Belgesi,
 • Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi,

Başvuru Dosyasında ise; Özgeçmiş, Yayın listesi, doktora / sanatta yeterlilik / uzmanlık belgesi, akademik faaliyet puan tablosu (aday tarafından doldurulup imzalanacaktır.), bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 4 (dört) adet dosya ve bu dosyalardaki dokümanların tamamının PDF formatında CD’ ye aktarılarak ilgili Fakülte Dekanlığına / Yüksekokul Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna; Profesör ve Doçentler müracaat edemezler.

 • Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Erkek adayların askerlik durum belgesini başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir.
 • Öğrenim belgesini yurtdışından almış olanların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
 • Müracaat esnasında lisans, yüksek lisans, doktora / tıpta uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi, yabancı dil, askerlik durum belgesi ve istenilen diğer belgelerin aslı, noter onaylı sureti veya Resmi Kurumlar tarafından aslı görülerek onaylanan suretleri olması gerekmektedir.
 • Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.
 • Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş olan FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak.
 • Yapılacak arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak.
 • ***NOT: Başvuran adayların atanmaya hak kazanması durumunda, tüm belgelerin asıllarını ibraz etmeleri gerekmekte olup, evrakların asıllarının teslim edilmemesi halinde  atamaları  yapılmayacak, yapıldıysa iptal edilecektir.T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum