Akademik Teşvik Ödeneği Girişleri Yapılabilmesi İçin YÖKSİS Açılmıştır

17 Ocak 20

Değerli Öğretim Elemanlarımız,

Akademik Teşvik Ödeneği girişleri yapılabilmesi için YÖKSİS açılmıştır ve belirlenen yeni takvim aşağıdadır:

HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ BAŞVURU TAKVİMİ  

 17-27 Ocak 2020  

Öğretim elemanlarının kadrolarının bulunduğu;  

-                     Rektörlüğe bağlı bölümlerde, bölüm başkanlıklarına,  

-                     Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında bölüm başkanlıklarına,  

-                     Enstitülerde anabilimdalı veya anasanat dalı başkanlıklarına başvuruların yapılması.  

28-30 Ocak 2020  

Yapılan başvuruların her bölüm, anabilim dalı veya anasanat dalı başkanlıkları bünyesinde kurulan “Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu” tarafından incelenmesi ve nihai karara esas olmak üzere hazırlanan başvuru değerlendirme kararı ile birlikte Üniversitemizin “Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu”na iletilmesi.  

 03-07 Şubat 2020  

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunun, Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu tarafından gönderilen başvuruları ve başvuru değerlendirme kararlarını inceleyerek nihai kararı vermesi.  

9 Şubat 2020    

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu kararlarının Hitit Üniversitesi resmi internet sayfasından ilanı.  

  

10-14 Şubat 2020  

  

Komisyon kararlarına karşı ilan tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde itiraz.  

17-21 Şubat 2020  

İtiraz süresi bitiminden itibaren 5 iş günü içerisinde itirazların, Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından değerlendirilmesi (İtiraz sonucunda Komisyonun vereceği karar kesindir).  


Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği indirmek için tıklayınız.

Güncel Faaliyetlere İlişkin Sunulacak Belgeler için tıklayınız.


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum