Eğitim Birimlerinin Ders Kayıtlanma Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

22 Ocak 20

Üniversitemiz otomasyon sistemi üzerinde yaşanacak yoğunluk göz önünde bulundurularak, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar dönemi eğitim birimlerimizin ders kaydı (kayıt yenileme) işlemlerinin başlangıcı farklı günlere dağıtılmıştır. Üniversitemizin tüm birimlerinde ders kayıtları 02 Şubat 2020 Pazar günü saat 17:00’a kadar devam edecek olup, bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirlenen süre içerisinde kaydını yenilemeyen öğrenciler o dönem için hiç bir şekilde ders alamayacakları gibi, sınavlara giremeyecekler ve öğrencilik haklarından da yararlanamayacaklardır.

Öğrencilerimizin sisteminde yayınlanmış olan bahar dönemi derslerini kontrol etmeleri ve tespit edilen konuları yine sistem üzerinden mesaj olarak bildirmeleri kayıtlanma işleminin doğru ve hızlı bir şekilde tamamlanmasını sağlayacaktır.

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ

EĞİTİM BİRİMLERİNİN DERS KAYITLANMA BAŞLANGIÇ ve BİTİŞ TARİHLERİ

Bitiş Tarihi ve Saati: 02 Şubat 2020 Pazar Saat: 17:00

Ders kayıtları belirtilen tarihlerde hubis.hitit.edu.tr adresinden online olarak yapılacaktır.

Ders Kayıt İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar

1. Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrencinin bizzat kendisi sorumludur.

 

2. Öğrenci, akademik takvimde belirlenen süre içinde derslere kayıt yaptırmak zorundadır.

 

3. Kaydını yenilemeyen öğrenci ders alamaz, sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

 

4. Haftalık ders programında diğer derslerle kısmen de olsa çakışan derslere kayıt yapılamaz. Bu koşul devamsızlık sebebiyle tekrar alınan dersler için de geçerlidir.

 

5. Katkı payı/öğrenim ücreti ödeme yükümlülüğü olan öğrenciler, ödeme yaptıktan sonra ders seçimi yapabilirler.

 

6. Öğrenci, normal olarak alması gereken yarıyılda almadığı veya alıp da başarılı olamadığı derslere, o derslerin verildiği ilk yarıyılda, en alt yarıyıldan itibaren alamadığı ya da başarısız olduğu derslerden başlayarak öncelikle kaydolmak zorundadır.

 

7. Üçüncü yarıyıldan itibaren GANO'ya bakılmaksızın öğrencinin bir yarıyılda kaydolabileceği derslerin azami kredi miktarı, o yarıyıl için belirlenmiş kredi miktarının 1/3'ten fazlasını geçemez.​

Hitit Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim–Öğretim ve Sınav Yönetmeliği için tıklayınız.

 
Katkı Payı ve Öğrenim Ücretleri

 

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum