Bilimsel Araştırma Proje Başvuruları 15 Mart 2020 Tarihinde Başlayacaktır

06 Mart 20

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Birimine yapılacak olan;

  • 19001-Genel Araştırma Projesi
  • 19004-Lisansüstü Tez Projesi
  • 19005-Üniversite Sektör İşbirliği Projesi

başvuruları, 15 Mart 2020 tarihi itibari ile başlayacak olup, 15 Nisan 2020 tarihinde sona erecektir. Proje başvuruları ve izleyen tüm süreçler, “Hitit Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi” kapsamında yapılacaktır.

Proje başvuruları, www.bapso.hitit.edu.tr adresinden ulaşılabilecek olan Üniversitemiz BAP Otomasyon Sistemi üzerinden elektronik olarak yapılacaktır. Proje desteğinden yararlanmak isteyen ve Yönergede belirtilen koşulları sağlayan öğretim elemanlarımızın başvurularını otomasyon sistemi üzerinden yapmaları ve Yönergede belirtilen başvuru formları ile eklerini ıslak imzalı 2 (iki) nüsha olarak düzenleyerek ilgili birime (Rektörlük/Dekanlık/Müdürlük) teslim etmeleri gerekmektedir. 

Yapılan başvurular ilgili birim amiri tarafından Yönergede belirtilen şekilde değerlendirilerek, 1 (bir) nüshası BAP Birimine gönderilecektir.

HİTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi için tıklayınız.

2020 Yılı BAP Destekleme Limitleri için tıklayınız.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum