Ortak Dersler Genel Koordinatörlüğü Toplantısı Yapıldı

19 Ekim 11

19 Ekim 2011 tarihinde Zorunlu-Ortak dersler Koordinatörlüğü Meslek Yüksekokulu dinlenme salonunda üniversitede ders veren yabancı dil okutmanları ile bir toplantı düzenledi. Toplantıda üniversitemizde Yüksek Öğretim Kurumu tarafından oluşturulacak iki adet multimedya sınıflarının kullanımı; üniversitemizde açılması düşünülen Uzaktan Eğitim Merkezi ve Uzaktan Yabancı Dil Eğitimi gibi konuların alt yapısını oluşturmak ve ön çalışmalar yapmak gibi konular görüşüldü. Toplantıya Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin ALKAN, Ortak Dersler Genel Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Mustafa BAKAN, Bilgi İşlem Dairesi Öğr. Gör. Başkanı Mustafa COŞAR, Üniversitemizde Yabancı Dil dersleri veren okutmanlar, Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Okt. Özge AKSOY ve uzmanları katıldı. Toplantıda Yüksek Öğretim Kurumu tarafından Mühendislik Fakültesinde ve Meslek Yüksekokulunda oluşturulacak multimedya sınıflarının teknik donanımlarının tamamlandığı, yine YÖK tarafından programlarının yüklenerek 20 Kasım 2011 tarihinde tamamen kullanıma hazır hale geleceği bildirildi. Rektör ALKAN, YÖK’ün program kurduktan sonra bu sınıflardan ne ölçüde yararlanılabileceğinin daha net anlaşılacağını, bununla birlikte bu sınıflarda ilk planda deneme derslerinin yapılabileceğini, gerekirse bu sınıfların diğer bilimlerde de imkânlar ölçüsünde açılabileceğini söyledi. Rektör ALKAN, ayrıca tüm üniversite birimlerinden ve öğretim elemanlarından olduğu gibi yabancı dil okutmanlarından da çok şeyler beklediğini, üniversitemizin hızla gelişmesinde katkılarını ve özverili çalışmalar yapmalarını beklediğini söyledi. Bununla birlikte öğretim elemanı konusunda ihtiyaç olduğunu bildiğini ve kısa sürede bu konuda üniversitemize yeni öğretim elemanları kazandırılacağını da belirtti. Uzaktan Yabancı Dil Eğitimi ve yine Uzaktan Eğitim Merkezi gibi konularının da tartışıldığı toplantıda Rektör ALKAN, rektörlük olarak her türlü desteği vereceklerini söyleyerek, Ortak Dersler Genel Koordinatörlüğünden bu konularda çalışmalar yapmalarını, ayrıca kurulacak komisyonla YÖK ve diğer üniversitelerde uzaktan yabancı dil eğitimi konusunda incelenme ve araştırma yapılmasını istedi.

1
2
3
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum