Genişletilmiş Erasmus Üniversite Beyannamesi Kabul Edildi

09 Aralık 11

Üniversitemizin Mayıs ayında, Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü'nün ilgili birimi olan Komisyon Yürütme Ajansı'nın (The Education, Audiovisiual and Culture Executive Agency - EACEA)  teklif çağrısına doğrudan yapmış olduğu Genişletilmiş Erasmus Üniversite Beyannamesi başvurusu kabul edilmiştir. Avrupa komisyonunun açıkladığı sonuçlara  http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2012/index_en.php linkinden ulaşmak mümkündür.

Üniversitemizde bugüne kadar pek çok öğrencimiz Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’ nden faydalanarak eğitimlerinin bir bölümünü Avrupa’ daki bir yükseköğretim kurumunda tamamlamışlardır. Genişletilmiş Erasmus Üniversite Beyannamesi ile artık öğrencilerimiz yalnızca öğrenim görmek üzere Avrupa’ ya gitmeyecek, aynı zamanda Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği’ nden de faydalanabileceklerdir. Böylelikle,  yurtdışındaki bir işletmede veya bir organizasyonda mesleki eğitim alma ve çalışma deneyimi kazanabilecek, öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde edebilecektir.  

Faaliyet süresi lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 3 ile 12 ay arasında bir süredir. Meslek yüksekokulu gibi kısa dönemli yükseköğretim programları öğrencileri için asgari süre 2 aydan başlar, 12 aya kadar sürebilir. Ayrıca öğrencilere staj faaliyetleri için yurtdışında kaldıkları sürelere göre mali destek de sağlanmaktadır. 

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum