Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden İki Konferans

27 Kasım 12

Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü tarafından 26 Kasım 2012 Pazartesi günü iki etkinlik gerçekleştirildi. Marmara Üniversitesi emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Birol EMİL ve yine aynı üniversiteden emekli Öğr. Görevlisi Sayın Ülkü EMİL Üniversitemiz davetlisi olarak Çorum’a gelerek birer konferans verdiler.

EMİL çifti, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet DEMİRYÜREK ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Meral DEMİRYÜREK ile birlikte Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin ALKAN’ı makamında ziyaret ettiler. Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin ALKAN, bilgi ve birikimlerini Üniversitemiz öğrencileri ve öğretim elemanlarıyla paylaşmak üzere gelen Prof. Dr. Birol EMİL ve Öğr. Gör. Ülkü EMİL’e “hoş geldiniz” diyerek sözlerine başladılar ve Üniversitemizin vizyonundan bahsederek hedefin bugün ulaşılan başarılardan ibaret olmadığını elde edilmeyi bekleyen çok daha büyük başarılara odaklandıklarını örneklerle ifade ettiler. Prof. Dr. Birol EMİL ve Öğr. Gör. Ülkü EMİL ise Hitit Üniversitesi’nin genç ve dinamik yapısından çok etkilendiklerini ve geleceğe artık ümitle bakacaklarını belirttiler. Ayrıca ideal bir ortamda çalışmak isteyen akademisyenler için Üniversitemizin büyük bir şans olduğunu vurguladılar.

Prof. Dr. Birol EMİL Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda “Prof. Dr. Mehmet KAPLAN ve Türk Milletinin Kültür Değerleri” konulu bir konferans verdi. Saat 10.00’da başlayan konferansta Prof. Dr. EMİL, İstanbul Üniversitesi’nde hocası olan Prof. Dr. Mehmet KAPLAN’ı anlattı. Konferansın içeriği Prof. Dr. Mehmet KAPLAN’ın Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı ve kültürü sahasında yapmış olduğu çalışmalar şeklinde planlanmıştı. Prof. Dr. EMİL, “Tanzimat’tan sonraki dönemde dil, kültür ve medeniyet konuları üzerinde önemle duran iki isim vardır; bunlardan birincisi Ziya Gökalp, diğeri ise Prof. Dr. Mehmet KAPLAN”dır diyerek sözlerine başladı. Prof. Dr. KAPLAN, bir milletin medeniyet seviyesini yakalamasının ve daha yukarılara emin adımlarla çıkabilmesinin şartını, o milletin kültür değerlerine sahip çıkmasıyla ve kültürün geliştirilerek yaşatılmasıyla bağlantılı görür. Bunun için gerekli olan “dil, edebiyat, tarih ve kültür” unsurlarının birlikte araştırılması gerektiği görüşünü dile getiren Prof. Dr. Birol EMİL, gelecek nesli temsil eden öğrencilerin, KAPLAN’ın Büyük Türkiye hayalini gerçekleştirileceğini belirtti.

Öğr. Görevlisi Ülkü EMİL ise yine Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda saat 14.00’te “Güzel ve Etkili Konuşma” üzerine bir söyleşide bulundular. Başta Türk Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencileri ve öğretim üyelerinin yoğun ilgi gösterdikleri söyleşide EMİL, bir konuşmayı etkili kılacak tonlama, kelime bilgisi, telaffuz, beden dili gibi belli başlı temel unsurlardan bahsetti. EMİL, ses renginin Allah vergisi olduğunu ancak, doğru tonlamayla çok başarılı ve etkin bir biçimde konuşulabileceğini verdiği renkli örneklerle gösterdi. EMİL, topluluk önünde konuşurken yaşanabilecek heyecan ve panik durumunun ise derin nefes alma teknikleri, kendine veya çevreye değil de konuşulacak konuya odaklanılarak ve dinleyiciler hakkında pozitif düşünerek aşılabileceğini ifade ettiler. Öğr. Gör. Ülkü EMİL diksiyon konusunun çok geniş bir konu olduğunu ancak herkesin gerekli çabayı gösterdiği takdirde doğru, güzel ve etkili konuşabileceğini vurgulayarak sözlerini sonlandırdı.

Etkinliklerin sonunda Prof. Dr. Birol EMİL ve Öğr. Gör. Ülkü EMİL’e Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet DEMİRYÜREK tarafından plaket, Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Meral DEMİRYÜREK tarafından da çiçek takdim edildi.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum