YÖK’ten Yeni Program Açılması Teklifimize Onay

18 Aralık 12

Üniversitemizin bazı birimlerinde açılması önerilen iki yeni program ile ilgili teklifimiz Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 07/11/2012 tarihli toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca;

Meslek Yüksekokulu bünyesinde;

            - Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi Programı ile,

 

Sungurlu Meslek Yüksekokulu bünyesinde;

             - Dış Ticaret Programı’nın

açılması uygun görülmüştür.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum