YÖK'ten Uluslararası İlişkiler Bölümü’ne Onay

25 Aralık 12

Üniversitemiz Rektörlüğünün, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde Uluslararası İlişkiler Bölümü açılması konusundaki teklifi 05/11/2012 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca,

-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Uluslararası İlişkiler Bölümü

açılması uygun görülmüştür. 

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum