Avrupa Birliği’nde Fon Kaynakları Ve Proje Fonlama” Konulu Konferans Gerçekleştirildi

19 Nisan 12

Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda Öğr. Gör. Nihal GÖKÇE tarafından “Avrupa Birliği’nde Fon Kaynakları ve Proje Fonlama” konulu konferans verildi. GÖKÇE konuşmasında, AB üye ve aday ülkeleri ile üçüncü ülkelere sağlanan mali yardımların hangi programlar kapsamında nasıl kullanıldığına değinerek, AB fonlarının hibe, kredi ve topluluk programları kapsamında hangi proje alanlarına öncelik tanınarak verildiğine vurgu yaptı. Türkiye’ye, AB’ye aday ülke konumunda “Katılım Öncesi Yardım Aracı” olan IPA’dan 2007-2013 bütçe döneminde yüzölçümü ve nüfusuna paralel olarak geçiş dönemi desteği ve kurumsal yapılanma, sınır ötesi işbirliği, bölgesel kalkınma, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve kırsal kalkınma bileşenleri kapsamında yaklaşık 4,9 milyar avro ayrıldığını ifade eden GÖKÇE, söz konusu mali yardımların sonuçları daha görünür ve hissedilir projelerde kullanılmasının AB’nin 2014-2020 bütçesinde ülkemize ayrılan payın artmasına da yardımcı olacağını belirtti.

Avrupa Birliği’nde Fon Kaynakları Ve Proje Fonlama” Konulu Konferans Gerçekleştirildi
Avrupa Birliği’nde Fon Kaynakları Ve Proje Fonlama” Konulu Konferans Gerçekleştirildi
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum