“Sınai Mülkiyet Hakları” Eğitimi Tamamlandı

27 Nisan 12

Avrupa Patent Ofisi (EPO) ile Türk Patent Enstitüsü (TPE) tarafından yürütülen “Türkiye Üniversitelerinde Sınai Mülkiyet Hakları (SMH) Bilgisinin Yaygınlaştırılması” Projesi kapsamında, Türk Patent Enstitüsü’nden Patent Dairesi Şube Müdürü Halime KİT tarafından 26 Nisan 2012 Perşembe günü Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi Konferans Salonlarında “Sınai Mülkiyet Hakları” konulu eğitim gerçekleştirildi. Düzenlenen programa Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Fatih ÖZBEY, Üniversitemiz akademisyenleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Fatih ÖZBEY, projenin amacının “üniversite sanayi işbirliği” çerçevesinde daha sıkı bağların kurulması için patent anlayışının hem üniversitede hem de sanayicilerde var olması ve hayata geçirilecek projelerde patent bilinciyle hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

“Sınai Mülkiyet Hakları” konusunda eğitim veren Türk Patent Enstitüsü Patent Dairesi Şube Müdürü Halime KİT, sunumunu dört ana başlık altında gerçekleştirdi. Fikri Mülkiyet Haklarının Önemi, Patent ve Faydalı Model Süreçleri, Üniversiteler ve Patent ve Patent İstatistikleri hakkında bilgiler veren KİT, geçtiğimiz dönemlerde hammadde kaynaklarına sahip olan ülkelerin güçlü olduklarını fakat günümüzde hammadde yerine bilgiye sahip olan ve bilgiyi kontrol eden ülkelerin daha hızlı geliştiklerini ifade etti. Günümüz bilgi ekonomisinde yaygınlaşma, yenilikçilik, inovasyon, Ar-Ge, markalaşma ve tasarımın 21. yy’ın kriterleri arasında yer aldığını belirten KİT, bu unsurların Türk Patent Enstitüsü’nün görev alanlarına girdiğinin, ülkemizin de gelişmişlik seviyesine ulaşması için sınai mülkiyet bilincinin ülkemizde artması gerektiğinin altını çizdi. Dinleyicilere telif hakkı, patentler, endüstriyel tasarımlar, markalar ve markalaşma, coğrafi işaretler hakkında bilgiler aktaran Halime KİT öğrencilere “Lütfen buluş yapın” diyerek sözlerini tamamladı.

“Sınai Mülkiyet Hakları” Eğitimi Tamamlandı
“Sınai Mülkiyet Hakları” Eğitimi Tamamlandı
“Sınai Mülkiyet Hakları” Eğitimi Tamamlandı
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum