Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi’ne Önerilen Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri Bölümüne ve Hititoloji Anabilim Dalına Onay Verildi

28 Nisan 12

Üniversitemizin yükseköğretim kurumları bünyesinde Bölümler ve Anabilim Dalları açılmasına yönelik  teklifleri doğrultusunda 11/04/2012 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca,

 - Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü,

 - Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde Hititoloji Anabilim Dalı,

  açılması uygun görülmüştür.

Söz konusu Bölüm ve Anabilim Dalının açılması ile;

Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, ve bu bölüm bünyesindeki Hititoloji Anabilim Dalı, Yakındoğu- Akdeniz ve Ege’deki Eskiçağ uygarlıklarının yazılı kaynakları, dilleri ve kültürleri üzerine inceleme ve araştırma çalışmaları yapan, bu alanda eğitim veren dört yıllık bağımsız bir lisans programı olacaktır.  2011 yılında ilk kez toplam otuz öğrenci ile Lisans eğitimine başlayan Fen – Edebiyat Fakültesi bünyesindeki Arkeoloji Bölümü’mümüze ek olarak bu yıl yine dört yıllık eğitim verecek olan Antropoloji Bölümü ile Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü altında Hititoloji Anabilim Dalı olmak üzere iki yeni bölüm eklenmiştir.  Yeni açılan bu bölümün amaç ve hedefleri arasında şunlar yer almaktadır: Yakın Doğu ve Avrupa kültür tarihinin birçok evresini yaşamış, Batı ve Doğu dünyasının bütün kültür ürünlerini bünyesinde toplamış ve bu kültürün bugün tek resmi mirasçısı olan Anadolu’nun merkezinde bulunan Çorum’da bu kültürel mirasa sahip çıkarak bilimsel zeminde gelişimini ve devamlılığını sağlamak, geçmişe dönük tarihi bilinci ve kültürel mirası özümseyen ve bütün bunları doğru bir biçimde gelecek kuşaklara aktarılmasını şiar edinen nesiller yetiştirmek ve günümüzden 4000 yıl öncesine uzanan ve sayıları yüz binleri bulan yazılı belgelerin arşivlenip deşifre edilmesine ve okunup tarihi açıdan değerlendirilmesine hizmet edecek olan epigrafi bilimini icra edecek donanımlı, yetkin bilim insanları yetiştirmektir.

Türkiye’ye ve bilhassa Çorum’a has Hititoloji bilim dalına yeni bir canlanma ve dinamizm katacak Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü altında açılan Hititoloji Anabilim Dalı sayesinde Uluslararası arenada bilim insanları ile ortak çalışmalara imza atılacak olup, bünyesindeki yetkin uzman ve akademisyenleri ile aynı zamanda üniversitemiz bünyesindeki Hitit Uygarlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi ile birlikte çok sayıda çalıştay ve sempozyumları düzenleyecektir. Söz konusu bölümün yapacağı çalışmalar, ilimizi öncelikle Türkiye’de ve ardından da dünya çapında Hititoloji ile birlikte Yakın Doğu’nun diğer dilleri üzerinde eğitim veren ve yüksek düzeyde araştırmalar gerçekleştiren bir merkez konumuna taşıyacaktır. 

 

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum