Üniversitemiz “VIII. TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL” Toplantısına Katılmıştır

11 Haziran 12

Üniversitemiz 28-30 Mayıs 2012 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilen VIII. TÜBİTAKULAKBİMEKUAL(Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı) toplantısına katılmıştır.

Toplantıdaülkemizdeki tüm üniversitelerin elektronik ve basılı kaynaklarının ödünç alma ve internet üzerinden makale paylaşımından yararlanılmak üzere geliştirilen TÜBESS (Türkiye Belge Sağlama Sistemi) ile yine tüm üniversitelerde bulunan kaynakların internet üzerinden taranabildiği TO-KAT’ın (Ulusal Toplu Katalog Sistemi) resmi açılışı YÖK Başkanı Prof.Dr.Gökhan ÇETİNSAYA tarafından yapılmıştır.

TÜBESS ve TO-KAT sistemine üniversitemiz de dahil olup kullanıcılarımız söz konusu sistemleri kullanarak tüm üniversite kütüphanelerinde bulunan süreli yayın, makale, basılı ve elektronik kaynaklardan yararlanabileceklerdir.

Üniversitemiz adına toplantıya Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanı Suha DURMUŞ ve Veri Tabanı Sorumlusu Kütüphaneci Ayten BARAN katılmıştır. 

Üniversitemiz “VIII. TÜBİTAK ULAKBİMEKUAL” Toplantısına Katılmıştır
Üniversitemiz “VIII. TÜBİTAK ULAKBİMEKUAL” Toplantısına Katılmıştır
Üniversitemiz “VIII. TÜBİTAK ULAKBİMEKUAL” Toplantısına Katılmıştır
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum