T.C. Sağlık Bakanlığı-Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çorum’a Hayırlı Olsun

24 Haziran 12

2006 yılında kurulan üniversitemiz Tıp Fakültesi, aradan geçen uzun bir zamana karşın ilimizde öğrencilerin eğitimine dönük olarak çalışmaları gerçekleştirememiş bulunmaktaydı. İl genel nüfusu 850,000 ve altında olan illlerde üniversite hastanesi kurulmasına izin verilmemekte olup, bu illerde mevcut hastanelerle afiliasyon (ortak kullanım/işbirliği) yapılarak birlikte sağlık hizmetlerinin verilmesi öngörülmekteydi. Geçen zaman içinde gerekli çalışmaların yapılmamaması sonucunda 3. senesini dolduran öğrencilerimiz, eğitimlerini Gazi Üniversitesi’nde yapmaya devam etmektedir.

Tıp Fakültesinin ilimiz ve üniversitemiz için gerekliliğine ve önemine binaen geçtiğimiz yıldan bu yana yapılan yoğun çalışmalar neticesinde öncelikle 3 bölüm ve 44 anabilim dalı kurulması için gerekli izinler alınmış ve akademik kadro aktarımları gerçekleştirilerek gerekli ve önemli adımlar hayata geçirilmiştir. Bunun ardından Çorum Valiliği ve Üniversitemiz arasında imzalanan protokol kısa bir süre önce kabul edilerek yürürlüğe girmiş ve hastanemiz T.C. Sağlık Bakanlığı–Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi adını alarak bir Araştırma Hastanesi'ne dönüştürülmüştür.

İmzalanan bu protokol kapsamında, her geçen gün yeni hizmetleri bünyesine katarak hizmet kalitesini artırmakta olan hastanemizdeki hizmet kalitesi daha da artacak, ilimizde henüz çözüm imkanı sunulmayan çeşitli sağlık sorunları da çevre illere gidilmeksizin çözüme kavuşturulabilecektir. Bu alanda Üniversitemizin devreye girmesi ile tıptaki büyük ilerlemelerin şehrimize yansıması daha hızlı olacak, böylece güncel teşhis ve tedavi imkanlarına gerek ilimiz ve gerekse de çevre illerdeki vatandaşlarımız daha çabuk kavuşabilecektir. Üniversitenin eğitim ve araştırma imkanlarını hastanemiz ile paylaşması hastanemizin sağlık hizmetlerine ek olarak bilimsel etkinliklerini de artırmasını sağlayacaktır.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum