University of Roma "Fora Italico" ile ERASMUS Anlaşması İmzalandı

29 Haziran 12

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Reha Metin ALKAN, 7-9 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen FIG Working Week 2012 etkinliği kapsamında bildiri sunmak üzere Roma’ya yaptığı ziyaret kapsamında Roma Üniversitesi’nde görüşmeler gerçekleştirmiş olup, bu görüşmelerde ele alınan Erasmus Programı sonuçlanarak iki üniversite arasında anlaşma imzalanmıştır. Söz konusu anlaşma kapsamında iki üniversite arasında, öğrenci, öğretim elemanı ve personel hareketliliğinin yanı sıra program kapsamında desteklenen diğer etkinliklerin de gerçekleştirilmesi mümkün olacaktır.

Yapılan bu anlaşma ile Erasmus Programı kapsamındaki ikili anlaşma sayımız 10 farklı ülkeyle 22 farklı üniversiteye ulaşmıştır.

Erasmus Programı Nedir?

Erasmus programı, Avrupa’daki yüksek öğretim kurumlarının birbirleri ile çok yönlü işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır.

Yüksek öğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri, kısa süreli öğrenci ve akademik personel değişimi yapabilmeleri için hibe niteliğinde karşılıksız mali destek sağlamaktadır. İsmini, değişik Avrupa ülkelerinde hem öğrenci, hem de akademisyen olarak bulunmuş olmasından dolayı Rönesans Hümanizminin önemli temsilcilerinden biri olan Hollandalı bilim adamı Erasmus’tan (1469–1536) almıştır.

Erasmus kapsamında desteklenen etkinlikler nelerdir?

1.Öğrenci ve öğretim görevlisi değişimleri,

2.Eğitim programlarının geliştirilmesine yönelik işbirlikleri,

3.Müfredat geliştirme projeleri (Curriculum Development-CD) sonucunda elde edilen bilgilerin yaygınlaştırılarak uygulamada kullanılması,

4.Avrupa üniversitelerindeki bölüm ve/veya fakültelerin belirli bir alanda yaptıkları akademik çalışmaları ortaklaşa yürütebilecekleri bilimsel platformların (Thematic Networks) oluşturulması,

5.Dil kursları ve yoğun programlar,

6.Avrupa Kredi Transfer Sisteminin (AKTS) yerleştirilmesi.

 

Üniversitemizin Erasmus Programı’ na ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız

University of Roma ile ERASMUS Anlaşması İmzalandı
University of Roma ile ERASMUS Anlaşması İmzalandı
University of Roma ile ERASMUS Anlaşması İmzalandı
University of Roma ile ERASMUS Anlaşması İmzalandı
University of Roma ile ERASMUS Anlaşması İmzalandı
University of Roma ile ERASMUS Anlaşması İmzalandı
University of Roma ile ERASMUS Anlaşması İmzalandı
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum