YÖK’ten Yeni Bölümlerimize Onay

11 Temmuz 12

Üniversitemiz Sağlık Yüksekokulu bünyesinde açılması önerilen iki yeni bölüm ile ilgili teklifimiz Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 19/06/2012 tarihli toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, Sağlık Yüksekokulu bünyesinde;

- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ile,

- Sosyal Hizmet Bölümü’nün

açılması uygun görülmüştür.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum