"YÖK’ten Makine Mühendisliği Doktora Programına Onay"

12 Temmuz 12

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılması önerilen Makine Mühendisliği Doktora Programı ile ilgili teklifimiz Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 26/06/2012 tarihli toplantısında incelenmiş “Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği”nin 4. ve 7. Maddeleri uyarınca uygun görülmüştür.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum