Üniversitemizde Yeni Bir Merkez

09 Temmuz 12

Üniversitemiz bünyesinde kurulması önerilen “Karadeniz Arkeolojisini Araştırma ve Uygulama Merkezi” ile ilgili teklifimiz, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun19.06.2012 tarihli toplantısında incelenmiş ve Araştırma ve Uygulama Merkezimizin kurulması uygun görülmüştür.

Söz konusu merkezimiz, ilgili yönetmeliğin Resmi Gazetede yayımlanması ile birlikte faaliyete geçmiş olacaktır.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum